Gjatë viteve të fundit ARJETA ka intesifikuar aktivitetet promovuese me qëllim të afirmimit dhe prezencës së produkteve të saja në tregun Kosovarë. Promocionet të cilat janë zhvilluar në Komunën e Skenderajt kanë zënë vend në Sheshin e Skenderajt, në Shkollën Profesionale, Shkollën “Anton Qeta” etj., gjë që shihet edhe foto në vijim.