Arjeta është e orientuar tek klienti/konsumatori dhe qëllimi kryesorë i Asajë është që të jetë sa më afër konsumatorit duke e mbajtur të informuar në vazhdimësi në lidhje risit e fundit.